V
v
V
EELDE
Vereniging voor Volksvermaken Eelde
Opgericht 1924

Mededelingen


  • Zondag 9 April 2023 (1e Paasdag) PAASVUUR De Vereniging voor Volksvermaken organiseert dit jaar weer een paasvuur met fakkeloptocht op 1e Paasdag. Het paasvuur wordt opgebouwd op het weiland van de familie Koolman op de hoek Hooiweg/Boterdijk in Paterswwolde. De toegang naar de paasbult is aan de Boterdijk. Zoals gebruikelijk kan iedereen daar tijdens de openingstijden zijn snoeiafval en onbewerkt hout kwijt. DE OPENINGSTIJDEN ZIJN: De zaterdagen18 en 25 maart, 1 en 8 april en Goede Vrijdag 7 april steeds van 11.00 uur tot 17.00 uur. Om een goede verkeersdoorstroming te krijgen wordt een ieder verzocht om de Boterdijk vanaf de Hooiweg in te rijden. Wij vragen een bijdrage van 2,50 euro tot 1 kub., 5,--euro tot 2 kub. etc. Voor de goede orde nog even ALLEEN SNOEIAFVAL EN ONBEWERKT HOUT (GEEN STOBBEN, GEIMPREGNEERD HOUT EN TUINAFVAL) mag op de paasbult. Informatie is te verkrijgen bij 050-3095239